ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1393099
Page Views 2389560
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

          
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดำริ เป็นพลโลกที่ดี เก่งและมีความสุขอักษรย่อของโรงเรียน      สว.รย.


คติพจน์    นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตัญญูกตเวทิตา (ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)


คำขวัญ    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ


สีประจำโรงเรียน      แดง – น้ำเงิน


แดง      เป็น สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 


น้ำเงิน   หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์


ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นประดู่แดง