ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คะแนนสอบ ONET
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 30
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 23
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 28
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 25
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 21
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 20
คะแนนO-NETเฉลี่ย57-59 Word Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 30
สรุปผลการเรียน
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 32
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 39
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 25
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 16
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 23
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 22
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 27
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 23
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 16
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 14
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 21
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 35
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 33
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 31
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 9
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 7
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 10
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 13
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 11
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 9
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 6
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 5
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 5