ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC วันเสาร์ที่17 มิ.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา" ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยมีนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนางอรุณี ตั๊นงาม เป็นวิทยากรในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,17:22   อ่าน 1769 ครั้ง