ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 21 มิ.ย. 60
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการอบรม "โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" รุ่น 5 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โดยมี พ.ต.ท.วัลลภ พงษ์นัยรัตน์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีนายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายชัชวาลย์ มากสินธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,09:23   อ่าน 1676 ครั้ง