ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 มิ.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด และนักเรียนย้ายมาใหม่ พร้อมกันที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตัวแทนนักเรียนถวายมาลัยพระกร จากนั้นขบวนเกียรติยศอัญเชิญเข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. จากบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าสู่ห้องประชุมสุนทรเมธี พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมยืนตรงเป็นเกียรติแก่ขบวนนักเรียน ต่อจากนั้นผู้บริหารคณะครูประดับเข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. เวลา 9.00 น. ดร.ทวีสิทธิ์ อิศรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพร ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดงาน เข้าสู่พิธีประดับหมวก พิธีกรเชิญประธาน ผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 10 ท่าน ประดับหมวกให้กับนักเรียน ต่อจากนั้นประธานให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำถวายคำสัตย์ปฏิญาน และร่วมขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้ประธาน ประธานเดินทางกลับ เข้าสู่พิธิประดับป้ายชื่อโดยผู้ปกครองนักเรียนเป็นคนประดับ และถ่ายรูปรวม เสร็จสิ้นพิธี
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,22:36   อ่าน 2074 ครั้ง