ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศเยอรมัน 26 มิ.ย. 60
เช้าวันนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศเยอรมัน ชื่อ Jeremia Funk มีชื่อไทยว่า ธารา ธนอัศวโชต เรียนในระดับชั้น ม. 5/3 โดยมาศึกษาแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในระยะเวลา 1 ปีเต็ม และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ นายธาวิน ธนอัศวโชติ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2560,20:43   อ่าน 620 ครั้ง