ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิ.ย.62
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม โดยหลังจากตัวแทนนักเรียนได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูเสร็จแล้ว จากนั้นนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญานตนเป็นนักเรียนที่ดีและร่วมร้องเลงพระคุณที่สาม จากนั้นประกาศผลการประกวดพานไหว้ครูพร้อมทั้งมอบรางวัล เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,00:12   อ่าน 2260 ครั้ง