ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 25 มิ.ย. 62
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมอมรมต่อต้านยาเสพติด จากนั้นรับชมการแสดงของนักเรียน เต้น COVER DANCE ต่อต้านยาเสพติด และการแสดงละครวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสุนทรเมธี
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,14:14   อ่าน 1129 ครั้ง