ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 13 วันที่ 28 มิ.ย.62
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการค่ายพี่สอนน้องครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการพีสอนน้อง ด้วยการร่วมสมาชิกภายในรุ่น มาร่วมสอนน้องในการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง เรียนรู้การสอบ Tcas การเล่าการปรับตัวในชีวิตมหาวิทยาลัยที่พี่ได้เรียนรู้มาให้น้องได้ฟัง และมีศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 ที่มาสังเกตการณ์พร้อมที่จะมาร่วมจัดค่ายในครั้งต่อ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,07:59   อ่าน 529 ครั้ง