ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 28 มิ.ย.62
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมการแข่งขันวันสุนทรภู่ โดยผลจากการแข่งขันมีดังนี้
การแข่งขันประกวดวาดภาพ ชนะเลิศที่ 1 ด.ช.ปรินทร ทองน้ำเที่ยง ม.3/5 ด.ช.อมรศักดิ์ มั่นดี ม.3/6 และ ด.ช.ยงวิทย์ แสงจันทร์ ม.3/5 ได้เข้าร่วมรางวัลประกวดบทกลอนวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 โดยสถานีวิทยุกวีเอฟเอ็ม และหนังสือพิมพ์กวีนิวส์ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทกลอน(ระดับม.ต้น) หัวข้อ "เมืองระยองแดนทองบูรพา" เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทองมาก ม.2/6
รางวัลชมเชย การประกวดบทกลอน (ระดับม.ต้น) หัวข้อ "เมืองระยองแดนทองบูรพา" เด็กหญิงชลธิชา หวังผล ม.3/6 รางวัลชมเชย การประกวดบทกลอน (ระดับม.ปลาย) หัวข้อ "วิถีถิ่นแผ่นดินระยอง" นางสาวเปมิกา ศักดิ์เมือง ม.6/1
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,08:04   อ่าน 745 ครั้ง