ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 29 มิ.ย.62
ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมการแข่งขันวันสุนทรภู่ โดยผลจากการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดจาภาษาถิ่นเมืองระยอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 หัวข้อ "เห็นสาวสาวชาวไร่เขาไถที่ บ้างพาทีอือเออเสียงเหนอหนอ" ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่
1. นายศักดา ศรีคำแหง ม.4/1
2. นางสาวชนัสถ์นันท์ สุนทรโชติ ม.4/1
3. เด็กหญิงพิชญาภา ผลศิริ ม.2/4
4. เด็กหญิงสุวพัชร มีสบาย ม.1/5
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,08:08   อ่าน 847 ครั้ง