ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จิตอาสา904
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดชะวึก อ.เมือง จ.ระยอง
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,22:38   อ่าน 616 ครั้ง