ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
เช้าวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ อาคารคอมพิวเตอร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2562,16:37   อ่าน 1357 ครั้ง