ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะนักศึกษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาอินโดนีเซียของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาร่วมกับสถานฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เดินทางมาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดและอาเซียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2562,17:13   อ่าน 872 ครั้ง