ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหน้ากากอนามัย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน ขอขอบพระคุณ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกฯ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่เดินทางมามอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,100 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 30 ลิตร ให้กับทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น.
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:20   อ่าน 55 ครั้ง