ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
เช้าวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวนการโรงเรียน นำผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จัดขึ้น ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2563,20:51   อ่าน 84 ครั้ง