ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมสุนทรเมธี ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,21:29   อ่าน 40 ครั้ง