ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.18
ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้เดินทางมาติดตาม เยี่ยมชม การจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และให้กำลังใจกับครูและนักเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 ในปัจจุบัน
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2563,14:11   อ่าน 45 ครั้ง