ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและและระบบอัตโนมัติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนานักนวัตกร ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง โดย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.ระยอง)
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2563,15:09   อ่าน 92 ครั้ง