ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม AI Bootcamp
เมื่อวันที่ 13-16 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 1.นายชานนท์ ตันสวัสดิ์ 2.นายกฤตภัค คุณดิลกโชค 3.นายศุกรีย์ ล้อสินคำ เข้าร่วมแข่งขัน ไอเดียโครงงาน ในค่าย AI Bootcamp โดยมีนายอรุณ กัณหา ครูผู้ดูแล ซึ่งในปีแรกนักเรียนเราได้รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน รับเงินรางวัล 1000 บาท ณ มหาวิทยาบูรพา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,19:38   อ่าน 69 ครั้ง