ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินทางส่งครูดนุพล นิคมคาย
เช้าวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นายถาวร
เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเดินทางส่งนายดนุพล นิคมคาย (ครูน๊อต) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง8
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,19:41   อ่าน 60 ครั้ง