ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการติดตามตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,19:59   อ่าน 148 ครั้ง