ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมกลุ่ม สว. ทาง Google meet
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางณัฐชยา เวทวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายบวรนันท์ รัตโน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีข้อราชการเรื่องพิจารณาหารือเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทาน และข้อต่างๆ ในเวลา 9.30 น. ทาง Google meet ณ ห้องประชุมเกียรติยศ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,21:24   อ่าน 57 ครั้ง