ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูสมศักดิ์ ทองปาน รับการประเมินครูต้นแบบ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูเชียวชาญ กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการประเมินครูต้นแบบทักษะชีวิต โดยคณะกรรมการจากเขตตรวจราชการที่ 8 ณ อาคารเรียนศิลปะ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,21:29   อ่าน 185 ครั้ง