ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ นางณัฐชยา เวทวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครู ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานมีนายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย เดินทางศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC สำหรับสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,22:22   อ่าน 203 ครั้ง