ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ 3 ท่าน
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอต้อนรับ 1.นางนภัสภรณ์ เจียมวรัชสกุล 2.นายคำนวน วงศ์จันทร์ และ 3.นายชัยธนภัทร์ เสงี่ยมรัตน์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำชมชน และสมาคมชมรมต่าง ๆ ได้ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีกับรองทั้งสามท่าน ณ หอประชุมสุนทรเมธี
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,22:25   อ่าน 317 ครั้ง