ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง 28 พ.ย. 63
วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุพจน์
ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,22:37   อ่าน 341 ครั้ง