ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสุนทรเมธี โดยแบ่งการประชุมออกเป็นสองช่วง ช่วงเช้าเป็นการประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,13:53   อ่าน 623 ครั้ง