ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 6/2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,12:10   อ่าน 270 ครั้ง