ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,15:05   อ่าน 112 ครั้ง