ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 819) 18 ก.พ. 59
ตารางสอบ ม.ปลาย (อ่าน 884) 17 ก.พ. 59
ตารางสอบม.ต้น (อ่าน 942) 17 ก.พ. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 857) 17 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมงาน (อ่าน 742) 11 ก.พ. 59
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 850) 08 ก.พ. 59
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำปี 2559 จำนวน 21 หลักสูตร (อ่าน 1777) 26 ม.ค. 59
ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1220) 22 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1489) 22 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ (อ่าน 1089) 21 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ (อ่าน 1077) 21 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ (อ่าน 1071) 21 ม.ค. 59
ใบรับรองผลการเรียน (อ่าน 1264) 15 ม.ค. 59
ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1581) 14 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2092) 12 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระด (อ่าน 1400) 08 ม.ค. 59
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “ โครงการเพชรบนดอย” ประจำปีก (อ่าน 823) 08 ม.ค. 59
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.ปลาย (อ่าน 799) 05 ม.ค. 59
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.ต้น (อ่าน 843) 05 ม.ค. 59
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับม.ปลาย (อ่าน 1013) 16 ก.ย. 58
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับม.ต้น (อ่าน 1090) 16 ก.ย. 58
ค่าย ASEAN Learning Camp#4 (อ่าน 977) 11 ส.ค. 58
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๖สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 1296) 22 ก.ค. 58
มาแล้ว ค่าย ASEAN Learning Camp #4 (อ่าน 866) 16 ก.ค. 58
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 1006) 09 ก.ค. 58
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) (อ่าน 932) 09 ก.ค. 58
เชิญร่วมบูชารูปหล่อและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อ่าน 849) 08 มิ.ย. 58
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1037) 08 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 957) 08 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 933) 08 พ.ค. 58
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2077) 08 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1346) 03 เม.ย. 58
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1315) 03 เม.ย. 58
เอกสารที่นักเรียนต้องเตรียมในวันมอบตัว วันที่ 5 เมษายน 2558 (อ่าน 1068) 03 เม.ย. 58
ใบมอบตัวนักเรียน (อ่าน 1708) 01 เม.ย. 58
เอกสารที่นักเรียนต้องเตรียมในวันมอบตัว (อ่าน 1482) 01 เม.ย. 58
ประกาศจัดซื้อหนังสือแบบเรียนโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 840) 30 มี.ค. 58
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง (อ่าน 848) 30 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (อ่าน 925) 23 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2336) 05 มี.ค. 58