ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1300) 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน คณิต - อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1214) 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทย์ - คณิต ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1364) 05 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1499) 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 990) 27 ก.พ. 58
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2557 (อ่าน 993) 17 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1084) 05 ก.พ. 58
ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 986) 05 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพชรฯ (อ่าน 913) 22 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โควตา (อ่าน 1028) 22 ม.ค. 58
-> มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา (อ่าน 2650) 15 ม.ค. 58
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1690) 08 ม.ค. 58
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1654) 08 ม.ค. 58
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการเพชรบนดอย" ประจำปีการศึกษา (อ่าน 877) 06 ม.ค. 58
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา (อ่าน 1021) 06 ม.ค. 58
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2-2557 (อ่าน 1009) 05 ม.ค. 58
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (อ่าน 950) 24 ธ.ค. 57
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ทุกรุ่น ร่วมงาน คืนสู่เหย้า สว.รย. ครั้งที่ 3 (อ่าน 1195) 10 พ.ย. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 2199) 31 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่ม (อ่าน 897) 29 ต.ค. 57
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1340) 09 ก.ย. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1432) 16 ก.ค. 57
ASEAN LEARNING CAMP#3, 2014 (อ่าน 962) 24 มิ.ย. 57
ตารางเรียน เทอม 1/2557 (อ่าน 1982) 15 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามห้องเรียนจริง (อ่าน 1055) 09 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามห้องเรียนจริง (อ่าน 1028) 09 พ.ค. 57
รับสมัครพนักงานขับรถ (อ่าน 1199) 28 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 993) 04 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 958) 04 เม.ย. 57
ประกาศซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ (อ่าน 1113) 19 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1031) 09 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1073) 09 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (อันดับที่ 1 -10) (อ่าน 1271) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1780) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 795) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน วิทยาศาสตร์ - คณิตฯ (อ่าน 1023) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (อ่าน 1121) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 1003) 05 มี.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 (อ่าน 985) 27 ก.พ. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 (อ่าน 1056) 27 ก.พ. 57