ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2557 (อ่าน 949) 17 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1035) 05 ก.พ. 58
ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 930) 05 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพชรฯ (อ่าน 869) 22 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โควตา (อ่าน 987) 22 ม.ค. 58
-> มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา (อ่าน 2574) 15 ม.ค. 58
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1620) 08 ม.ค. 58
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1538) 08 ม.ค. 58
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการเพชรบนดอย" ประจำปีการศึกษา (อ่าน 806) 06 ม.ค. 58
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา (อ่าน 977) 06 ม.ค. 58
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2-2557 (อ่าน 959) 05 ม.ค. 58
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (อ่าน 908) 24 ธ.ค. 57
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ทุกรุ่น ร่วมงาน คืนสู่เหย้า สว.รย. ครั้งที่ 3 (อ่าน 1119) 10 พ.ย. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 2128) 31 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่ม (อ่าน 853) 29 ต.ค. 57
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1279) 09 ก.ย. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1366) 16 ก.ค. 57
ASEAN LEARNING CAMP#3, 2014 (อ่าน 897) 24 มิ.ย. 57
ตารางเรียน เทอม 1/2557 (อ่าน 1919) 15 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามห้องเรียนจริง (อ่าน 1005) 09 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามห้องเรียนจริง (อ่าน 966) 09 พ.ค. 57
รับสมัครพนักงานขับรถ (อ่าน 1124) 28 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 944) 04 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 898) 04 เม.ย. 57
ประกาศซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ (อ่าน 1043) 19 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 965) 09 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1024) 09 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (อันดับที่ 1 -10) (อ่าน 1217) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1716) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 751) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน วิทยาศาสตร์ - คณิตฯ (อ่าน 950) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (อ่าน 1055) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 946) 05 มี.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 (อ่าน 922) 27 ก.พ. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 (อ่าน 986) 27 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายภาค เทอม 2/2556 (อ่าน 896) 18 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 (อ่าน 995) 10 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 (อ่าน 881) 10 ก.พ. 57
ค่าใช้จ่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1906) 31 ม.ค. 57
ประกาศผลผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเ (อ่าน 989) 20 ม.ค. 57