ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูล (อ่าน 815) 10 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียน โครงการเพชรบนดอย (อ่าน 893) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนเดิม) (อ่าน 720) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 879) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1038) 08 ม.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค เทอม 2 ปี 2556 (อ่าน 810) 23 ธ.ค. 56
ตารางแสดงเวลาสอนชดเชย (อ่าน 738) 23 ธ.ค. 56
กิจกรรม A Week of English and Christmas Day (อ่าน 754) 19 ธ.ค. 56
ตารางการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 778) 18 พ.ย. 56
โครงการเพชรศรีนครินทร์ ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 834) 31 ต.ค. 56
กำหนดการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1 ณ ศูนย์ก (อ่าน 851) 31 ต.ค. 56
กำหนดการ ASEAN Learning Camp# 2 วันที่ 6-21ตุลาคม 2556 (อ่าน 840) 22 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1107) 04 ก.ย. 56
วันอาเซียนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง (อ่าน 1642) 03 ก.ย. 56
ASEAN Learning Camp #2 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2556 ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย (อ่าน 1256) 30 ส.ค. 56
โครงการแข่งขันทักษะทางการเกษตร (อ่าน 963) 06 ส.ค. 56
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มจำหน่ายผักปลอดสารพิษ (อ่าน 1466) 09 ก.ค. 56
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นานาชาติประจำปี 2556 (อ่าน 1879) 09 ก.ค. 56
เรียนภาษาจีน ณ Shandong University,China (อ่าน 954) 17 มิ.ย. 56