ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ได้รับการคัดเลือกผลงานที่จะนําไปจัดแสดงในงาน International Children's Festival เมืองอิซมิร ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2561 และ TK Park @ Central World ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2561 การประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิ
รายละเอียดผลงาน
ได้รับการคัดเลือกผลงานที่จะนําไปจัดแสดงในงาน International Children's Festival เมืองอิซมิร ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2561 และ TK Park @ Central World ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2561 การประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย”
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,10:22   อ่าน 108 ครั้ง