ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมชุดการทดลองย่อส่วนมูลค่า 2,000 บาท โครงงานเรื่องความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน DOW-CST AWARD ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมชุดการทดลองย่อส่วนมูลค่า 2,000 บาท โครงงานเรื่องความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน DOW-CST AWARD ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี พ.ศ. 2560
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,10:24   อ่าน 117 ครั้ง