ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการตอบปัญหาด้านอารักขาพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
รายละเอียดผลงาน

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการตอบปัญหาด้านอารักขาพืช   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์  ครั้งที่  19”   ปี 2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 7-13 กุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2563,12:10   อ่าน 38 ครั้ง