ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ประเภทเดี่ยว การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19
รายละเอียดผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ประเภทเดี่ยว  การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์  ครั้งที่  19”   ปี 2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 7-13 กุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2563,12:14   อ่าน 33 ครั้ง