ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ปี 2556
เด็กชายจักริน ปัญสวัสดิ์
รายละเอียดผลงาน
เด็กชายจักริน  ปัญสวัสดิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ  วันแม่แห่งชาติ  ปี 2556  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   กลุ่มภาคกลาง - ภาคตะวันออก  จาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2556,14:14   อ่าน 3165 ครั้ง