ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนครั้งที่ 65นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับ ม.ปลาย ชุด กะปิน้ำปลาลีลา ชาวย็อง ปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:58   อ่าน 254 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “สุดยอดนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้” งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2558
ชื่อนักเรียน : นางสาวสาวิตรี แย้มเกษร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:44   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2558
ชื่อนักเรียน : นายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:43   อ่าน 249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม. ต้น ประจำปี 2558
ชื่อนักเรียน : นายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:42   อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม. ปลาย ประจำปี 2558
ชื่อนักเรียน : นายจินไตย อุดรชัยนิตย์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:41   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงคนึงนิจ โพธิ์ศรี
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:40   อ่าน 250 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโลก การประกวดวาดภาพ รุ่นอายุ 12 – 15 ปี ปี 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงคนึงนิจ โพธิ์ศรี
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:38   อ่าน 270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “ ENERGY PAINTING 2014 ” หัวข้อ \"พลังไทยใต้ร่มพระบารมี \" ผ่านเข้ารอบคัดเลือกชิงชนะเลิศ และไปเข้าร่วม Work Shop นำทีมโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิล
ชื่อนักเรียน : นายธนวัฒน์ สุขประเสริฐ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:35   อ่าน 244 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที 8 ได้รับรางวัลพิเศษ ในหัวข้อ โคนันทิวิสาล
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐิติศักดิ์ กลมสะอาด
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:34   อ่าน 254 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาทโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2557 การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อเรื่อง“เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐิติศักดิ์ กลมสะอาด
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:33   อ่าน 298 ครั้ง