ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการโหวดออนไลน์ภาพวาดโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี 7 ผ่านทางเฟสบุ๊ค ได้รับคะแนนสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมบัตรกำนันของเซ็นทรัลพลาซ่ามูลค่า 1,500 บาท
ชื่อนักเรียน : นายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:32   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “ ENERGY PAINTING 2014 ” หัวข้อ \"พลังไทยใต้ร่มพระบารมี \"
ชื่อนักเรียน : นายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:32   อ่าน 303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย จากภาพทั้งหมด 920 ภาพ จาก 56 จังหวัด 185 โรงเรียนการประกวดวาดภาพศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 หัวข้อ มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม
ชื่อนักเรียน : นายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:31   อ่าน 290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ฮ่องกง แกรนด์ Gold Prizes ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐ ที่พักพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ 4 วัน 3 คืน รัฐบาลฮ่องกง โครงการกิจกรรม ประกวดวาดภาพ International Students\\\' Visual Arts Exhibition of Hong Kong 2014 “My Pla
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:24   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การประกวดวาดภาพระบายสี \"ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:24   อ่าน 297 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ นาฏศิลป์พื้นเมือง “ชุด วิถีชาวย็อง” โครงการนันทนาการ 16 มีนาคม 58 เซ็นทรัลศาลายา จ.นครปฐม
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:22   อ่าน 293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย “นาฏยลีลา หัตถศิลป์ ถิ่นหนังใหญ่ วัดบ้านดอน” ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:14   อ่าน 300 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ แสงสะท้อนชีวิตกับพลังงาน ภายใต้หัวข้อ “พระ...ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน”
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2556,09:39   อ่าน 1872 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ปี 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจักริน ปัญสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2556,14:14   อ่าน 3165 ครั้ง