ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:51  อ่าน 468 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ เหรียญเงิน
รายละเอียดผลงาน

: ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการแข่งขันล่านิทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสหวิทยาเขต  ประจำปีการศึกษา  2556

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:51   อ่าน 468 ครั้ง