ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:54  อ่าน 520 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ เหรียญเงิน
รายละเอียดผลงาน

: ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการแข่งขันล่านิทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับสหวิทยาเขต  ประจำปีการศึกษา  2557

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:54   อ่าน 520 ครั้ง