ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:57  อ่าน 553 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
รายละเอียดผลงาน

เป็นผู้สนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (English Genius) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่ง เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ทำคะแนนได้ 76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ได้ลำดับที่ 1 ของประเทศ จากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ จำนวน 4,515 คน ซึ่งผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของประเทศจะได้รับเงินทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อม  ใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัล จากบริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:57   อ่าน 553 ครั้ง