ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:58  อ่าน 1449 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
รายละเอียดผลงาน

ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:58   อ่าน 1449 ครั้ง