ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,08:38  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่จนเป็นแบบอย่างที่ดี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,08:38   อ่าน 11 ครั้ง