ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,08:39  อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,08:39   อ่าน 14 ครั้ง