ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 921 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยชมเชย ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 716 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:35  อ่าน 744 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:34  อ่าน 892 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:34  อ่าน 1329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:32  อ่าน 779 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:31  อ่าน 845 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์รางวัลเหรีญเงินระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายกุลธวัช ทิพสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2556,11:45  อ่าน 817 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ออกข้อสอบ V-NET 2553 ระดับอาชีวะ
ชื่ออาจารย์ : นายกุลธวัช ทิพสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2556,11:42  อ่าน 864 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โครงการประกวดงานจิตรกรรม/วาดภาพในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2556,11:30  อ่าน 817 ครั้ง
รายละเอียด..