ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี วิจารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2556,10:59  อ่าน 825 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Master Teacher สาขา เคมี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี วิจารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2556,10:58  อ่าน 796 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2556,10:06  อ่าน 1058 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2556,10:05  อ่าน 784 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 872 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 997 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยชมเชย ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 786 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:35  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:34  อ่าน 971 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:34  อ่าน 1393 ครั้ง
รายละเอียด..