ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิทย์ โจทา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,16:27  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิทย์ โจทา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,16:26  อ่าน 687 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิทย์ โจทา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,16:25  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 678 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 784 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยชมเชย ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:36  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:35  อ่าน 632 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:34  อ่าน 752 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:34  อ่าน 1208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,14:32  อ่าน 614 ครั้ง
รายละเอียด..