ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2558,08:02  อ่าน 701 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับภาค ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2558,07:59  อ่าน 568 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2557,16:03  อ่าน 769 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดระยอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายงาม เรือทะมิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2556,11:41  อ่าน 906 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอนเนื่องในวันสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:39  อ่าน 888 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ประหยัดพลังงาน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:39  อ่าน 1113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ทะเลยังสวยงาม”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:38  อ่าน 796 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:37  อ่าน 801 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าประกวด การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 821 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:33  อ่าน 730 ครั้ง
รายละเอียด..