ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2558,08:02  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับภาค ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2558,07:59  อ่าน 553 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2557,16:03  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดระยอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายงาม เรือทะมิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2556,11:41  อ่าน 882 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอนเนื่องในวันสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:39  อ่าน 872 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ประหยัดพลังงาน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:39  อ่าน 1098 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ทะเลยังสวยงาม”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:38  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:37  อ่าน 789 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าประกวด การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 805 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:33  อ่าน 712 ครั้ง
รายละเอียด..