ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดระยอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายงาม เรือทะมิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2556,11:41  อ่าน 994 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอนเนื่องในวันสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:39  อ่าน 976 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ประหยัดพลังงาน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:39  อ่าน 1196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ทะเลยังสวยงาม”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:38  อ่าน 869 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:37  อ่าน 881 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าประกวด การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 898 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:33  อ่าน 794 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:33  อ่าน 754 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,14:32  อ่าน 749 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐชยา เวทวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,10:22  อ่าน 834 ครั้ง
รายละเอียด..