ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนอบรมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:53  อ่าน 633 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:52  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:51  อ่าน 605 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:50  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:49  อ่าน 578 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “คนดีศรีนครินทร์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:49  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งครูแสนดี
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 654 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:34  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิทย์ โจทา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2556,22:00  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..